Điều khoản

1. Giới thiệu

Quyền riêng tư của khách hàng truy cập ứng dụng của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ nó. Chính sách này giải thích những gì chúng tôi sẽ làm với thông tin cá nhân của bạn.

Khi mỗi khách hàng truy cập vào ứng dụng, ứng dụng sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của ứng dụng gửi đến trình duyệt của khách hàng khi khách hàng truy cập vào ứng dụng, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào ứng dụng của chúng tôi.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin cá nhân sau đây có thể được thu thập, lưu trữ và sử dụng:

  • Thông tin về thiết bị: địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành;
  • Thông tin như tên và địa chỉ email để thiết lập đăng ký nhận email và/hoặc bản tin của chúng tôi;
  • Thông tin khi tạo một hồ sơ trên ứng dụng của chúng tôi - ví dụ như tên, hình ảnh hồ sơ, giới tính, ngày sinh, tình trạng mối quan hệ, sở thích và thú vui, thông tin học vấn và thông tin công việc;
  • Thông tin mà trong khi sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng của chúng tôi bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thẻ tín dụng;
  • Thông tin đăng lên ứng dụng của chúng tôi với mục đích công khai nó trên internet, bao gồm tên người dùng, hình ảnh hồ sơ và nội dung những bài đăng;
  • Thông tin có trong bất kỳ liên lạc nào gửi cho chúng tôi bằng email hoặc thông qua ứng dụng của chúng tôi, bao gồm nội dung liên lạc và siêu dữ liệu của nó;

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua ứng dụng của chúng tôi nhằm:

- Cung cấp thông tin, các dịch vụ đến khách hàng;

- Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng;

- Cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên ứng dụng của chúng tôi;

- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

- Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi;

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

- Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của khách hàng;

- Cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ có sẵn trên ứng dụng của chúng tôi;

- Gửi cho khách hàng các thông báo qua email mà khách hàng đã yêu cầu cụ thể;

- Giữ cho ứng dụng của chúng tôi bảo mật và ngăn chặn gian lận;

Nếu khách hàng gửi thông tin cá nhân để đăng lên ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ công khai hoặc sử dụng thông tin đó theo sự cho phép mà bạn cấp quyền cho chúng tôi.

Các cài đặt riêng tư của khách hàng có thể được sử dụng để giới hạn việc công khai thông tin của khách hàng trên ứng dụng của chúng tôi và có thể được điều chỉnh bằng các kiểm soát quyền riêng tư trên ứng dụng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. 

Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận liên quan.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin

Thiệp Cưới Bảo Nguyên

Địa chỉ: 188/30 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Tp.HCM

Hotline: 0966801411

Email: thiepcuoibaonguyen@gmail.com

6. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa hoàn toàn thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Hoặc yêu cầu chúng tôi bằng cách gửi email về địa chỉ email: thiepcuoibaonguyen@gmail.com

7. Quyền tiếp cận thông tin

Chúng tôi nỗ lực làm việc dùng tất cả các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. 

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của chúng tôi truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó. 

Vì lý do pháp lý: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân liên quan nếu chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý.

8.  Quyền của khách hàng

Khách hàng có thể hướng dẫn chúng tôi cung cấp cho khách hàng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về khách hàng; 

Chúng tôi có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân mà khách hàng yêu cầu trong phạm vi pháp luật cho phép;

Khách hàng có thể hướng dẫn chúng tôi không được sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích tiếp thị. Hoặc chúng tôi sẽ cho khách hàng cơ hội từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích tiếp thị.

Khi khách hàng sử dụng ứng dụng của chúng tôi để thu nhập và truyền dữ liệu không liên quan đến các chức năng trong giao diện ứng dụng của chúng tôi. Do đó trước khi nhập và truyền, ứng dụng sẽ làm nổi bật các dữ liệu khách hàng sẽ được sử dụng và cần có sự đồng ý rõ ràng cho việc truy cập và sử dụng ứng dụng trên thiết bị của khách hàng.

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về khách hàng cần được sửa chữa hoặc cập nhật.

9. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin bảo mật

- Nhà cung cấp dịch vụ

- Các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định

- Bên thứ ba mà khách hàng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng 

10. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật bằng biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn thất thoát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật. Khách hàng chấp nhận rằng việc chuyển giao thông tin qua internet vốn không an toàn để có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện công nghệ mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Chính vì thế, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên bằng mọi nỗ lực chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của khách hàng tránh các truy cập trái phép. 

Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên khách hàng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi. Chúng tôi có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi khách hàng sử dụng ứng dụng của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên ứng dụng.

Danh sách so sánh
Gọi ngay
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo